مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴٬۵۹۸ مورد.
۱.

Medical Students’ Perception of Using Electronic Learning Tools in an ESP program

نویسنده:

کلید واژه ها: Electronic learningpaper dictionariesmobile dictionarieselectronic dictionariesinternet-based apps

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۷
Given the burgeoning interest in the use of technology and electronic tools for educational purposes among students, this study set out with the purpose of investigating medical students’ perception of using e-learning tools and applications in an English for Specific Purposes (ESP) program at an Iranian medical university. The study also aimed to discover the extent to which the students prefer to use paper dictionaries, offline mobile dictionaries, computerbased dictionaries and Internet-based dictionaries. To do so, an electronically-mediated course plan was designed and implemented for eight weeks. The course plan required the students to use different types of resources, including electronic learning tools. Then, a questionnaire eliciting the students’ perception of the significance of using electronic learning tools in the program and asking the students the extent to which they used different resources (paper dictionaries, offline mobile dictionaries, computer-based dictionaries and software and Internet-based applications and tools) was developed and used. The results showed that the majority of the students perceived that employing electronic tools and applications for educational purposes in the program was highly significant. It was also discovered that the students gave a high priority to offline mobile dictionaries; Internet-based applications, paper dictionaries and computer-based dictionaries were other resources they used in the program in order of priority. The study carries practical implications for teachers and educational policymakers, especially in the developing countries where problems with the Internet linger on.
۲.

Measuring Attitudinal Disposition of Undergraduate Students to English Language Learning: The Nigerian University Experience

کلید واژه ها: PerceptionAttitudinal dispositionscholastic dispositionEnglish language learninginterest

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶
The purpose of this study was to investigate the undergraduate students’ attitudinal disposition towards English language learning owing to their scholastic disposition to English language in the course of their studying in a Nigerian university. The study adopted descriptive survey research design. The sample consisted of an intact class of 332 Part 3 undergraduate students who registered for EDU 309 (English Teaching Methods). A researcher-developed instrument was used to collect data. Data collected were analysed using independent t-test statistical method. The results showed that factors affecting students’ attitudinal disposition towards learning English language significantly influence their scholastic disposition to English language. Further, the findings indicated that there existed a significant difference in students’ interest in learning English language and perception of English language learning owing to their scholastic disposition to English language. Thus, teachers should motivate their students to learn better English by highlighting its importance as they need English for their academic achievement.
۳.

Oral Communication Apprehension among English Senior Majors at Al-Quds Open University in Palestine

کلید واژه ها: English majorsOral communication apprehension

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۳
Communication is an essential part in languages. It is the purpose of learning a second or a foreign language. Oral communication is one of the aspects that need to be developed among English learners. The study focused on investigating the factors of apprehension among English language students in Palestine. The study aimed to investigate the degree of oral communication apprehension among English senior majors at Al-Quds Open University in Palestine. In order to achieve the study objectives, the researchers used the descriptive approach. Therefore, the study used the Personal Report of Communication Apprehension Measurement (PRCAM) as the main tool of the study. PRCAM was distributed to a sample of 64 English language seniors at Al-Quds Open University in Palestine in Rafah and Khan Younis branches. The major findings of the study revealed that the degree of oral communication apprehension among English senior majors at Al-Quds Open University was moderate and that there was no any statistically significant difference at (a ≤ 0.05) in the oral communication apprehension among English senior majors due to gender (male or female).
۴.

Cultivating Responses from Students through Literature Circle

نویسنده:

کلید واژه ها: Educationiterature componentliterature circlepersonal response

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۵
The English literature component has been around in the Malaysian Education system since 2000. However, literature as a subject has always been learned more for transactional purposes rather than for its aesthetic value. Basically, a regurgitation of knowledge from years of learning, poured out in one major examination. In this research, the researcher applies a teaching method, called the literature circle in a classroom to study how it could be an effective way to learning literature beyond the classroom and for completing exam papers. Accompanying the literature circle activity is the writing of personal responses to gauge the students’ understanding and views on the literature component being studied. This paper discusses the findings of the study that investigates the effect of literature circle in the students’ personal responses and also to examine the students’ perception towards literature circle. The findings of this study, obtained via qualitative and quantitative instruments, comprising of observations, interviews, personal responses, and questionnaires, provide insights for educators and other researchers into another dimension of the teaching and learning of literature component.
۵.

The Effect of Pre-Teaching New Vocabulary Items via Audio-Visuals on Iranian EFL Learners’ Reading Comprehension Ability

کلید واژه ها: Vocabularypre-teaching new vocabularyaudio-visualsreading comprehension abilityvocabulary schema

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۳
This study aimed to investigate the effect of pre-teaching new vocabulary items via audio-visuals on Iranian EFL learners’ reading comprehension ability. The question this study tried to answer is if pre-teaching new vocabulary items via audio-visuals have any effect on Iranian EFL learners’ reading comprehension ability. To find the answer to the question, 30 intermediate level students from Rasht language institutes were selected via administrating OPT which divided them into two groups. They were both male and female. Intermediate level students were used for the current study because they were learning all skills of language at the same time, they were familiar with some words, and their English proficiency was enough to speak English and understand the importance of reading comprehension. The students were one experimental group (pre-teaching new vocabulary items via audio-visuals) and one control group (a placebo, teaching L2 reading comprehension via the existing method). The research was conducted during learners’ classes within 5 sessions in summer course, 2016. The results indicated that pre-teaching new vocabulary items via audio-visuals affected positively the participant Iranian EFL learners’ reading comprehension ability.
۶.

Enriching Speaking Fluency through Conversational Gambits and Routines among Iranian Intermediate EFL Learners

نویسنده:

کلید واژه ها: conversational gambitsgambit categoriesgambit tokensspeaking fluency

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۲
The activity of speaking is conducted spontaneously and there is not much time devoted to preplanning and arranging the utterances the speaker intends to deliver. Briefly defined, gambits and routines refer to the words and phrases that facilitate the flow of conversations. As such, one way to help learners acquire oral proficiency is to teach gambits that support the social skills emphasized. The present study aimed to investigate the speaking fluency of Iranian intermediate EFL learners through conversational gambits and routines. To this end, the subjects of the present study consisted of an experimental group and a control group each containing 30 students who attended listening and speaking classes. To count the frequency of gambit tokens and identify their functions, the recorded data were analyzed utilizing Keller and Warner’s classification of conversational gambits. The results of the t-test revealed that the experimental group possessed better speaking fluency based on the occurrences of gambit categories. There was a positive correlation between the number of gambits and the scores of fluency test. Evidently, the findings of the present study may have implications for EFL teachers and syllabus designers.
۷.

The Effect of Role-Play through Dialogues vs. Written Practice on Iranian Intermediate EFL Learners’ Knowledge of English Idioms

کلید واژه ها: etymologyrole-playdialogueswritten practiceEnglish idiomssemantic

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۲
This study aimed to investigate the effect of role-play through dialogues vs. written practice on Iranian intermediate EFL learners’ knowledge of English idioms. The question this study tried to answer is if role-play through dialogues vs. written practice has a significant effect on Iranian intermediate EFL learners’ knowledge of English idioms. To find the answer to the question, 30 intermediate level students from Iranian institute were selected. They were both male and female. Intermediate level students who were dealt for the current study were selected because they were learning all skills of language at the same time, they were familiar with words, and their English proficiency was enough to speak English and understand the importance of speaking. The students were selected administrating OPT which divided into two groups, one experimental group (Role-Play through Dialogues) and one control group (Written Practice). The results of this study revealed that the experimental participants performed better on learning idiom.
۸.

Book Review: Innovation and Change in English Language Education (Ken Hyland & Lillian L. C. Wong)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۰
It is widely accepted that today’s technological world is moving in a much more speed than the past, which requires the skill of keeping up with the pace of change. This change and innovation is a must for all organizations. According to Shen (2008, p.73), this change is trickier in the educational context, where “the nature of the knowledge, skills, and attitudes of those involved and the way that these are expressed in action” is of much significance. The need for innovation in education derives from the fact that they are, according to a study of the European Union reported in Popescu and Crenicean (2012, p.3982), “among the most important skills that employers seek.” Therefore, the book under review in this paper is about a topic that needs constant attention.
۹.

Collaborative Output Tasks and their Effects on Learning English Comparative Adjectives

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۷
This study aimed to examine the effect of two types of collaborative output tasks on Iranian EFL learners’ comparative adjectives with two or more syllables. Thirty Iranian EFL learners participated in this study which were then divided into two experimental and one control groups; one experimental group received dictogloss task in 4-pairs and the other experimental group was given text reconstruction editing task in 6-pairs. Using pretest, posttests and delayed posttests, the data were collected through a grammaticality judgment test (GJT) and audio-recording of the learners’ interaction. Comparing the mean scores of three groups in GJT generally indicated that experimental groups gained more than the control group and text reconstruction editing group outperformed dictogloss group in noticing and learning the English comparative adjectives with two or more syllables. The transcripts of the students' verbal interactions indicated that text reconstruction editing group generated larger number of turns and language related episodes (LREs) in comparison to dictogloss group. Findings of this study also indicated that the majority of problems encountered in all the dyads were correctly solved in both dictogloss and text reconstruction editing groups, while the dictogloss group correctly solved more LREs in comparison to the text reconstruction editing group which showed that the dictogloss group was better regarding the quality of LREs. It can be concluded that the current study found evidence in support of Swain and her colleagues' claims (e.g. Kowal & Swain, 1994) that task implementation required the learners to produce output collaboratively which in turn leads to the internalization of grammatical features.
۱۰.

Oral Pushed Output: the Route to Long-term Grammatical Accuracy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۰
This study investigated the impact of oral pushed output on the learning and retention of English perfect tenses. During the study, a pre-test was administered to 22 freshmen majoring in English translation. The participants were randomly assigned to two groups. Then, for six sessions both groups received explicit instructions on English perfect tenses. Every session, the experimental group recorded their oral performances on some picture description and translation tasks whose completion entailed the use of the instructed language form, while the control group merely did some conventional multiple choice tests covering the instructed structures. Following the treatment sessions, a post-test was run. Four weeks later, a delayed post-test was also administrated. Analysis of the data through repeated measures Analysis of Variance (ANOVA) supported the facilitative effects of oral pushed output on the learning and retention of English perfect tenses. The finding of the study can have some implications for English Language Teaching (ELT) materials developers and practitioners.
۱۱.

A Comparative Study of Thematicity in the Argumentative Writing of University EFL Students and the Introduction Section of Research Articles

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۱
The present study aimed to find out thematic organization and progression in the argumentative writing of Iranian learners of English, representing two levels of language proficiency, and the introduction section of published Research articles (RAs) of Applied Linguistics. For this aim, 60 articles were downloaded from three journals and also 92 MA and BA students majoring in English Language Teaching and English Literature were selected. Then, three topics were used for gathering data from them. Of the written argumentative compositions, only 67 were chosen for the next phase of the study. These compositions together with the RAs were analyzed based on Halliday’s (1985) model of thematic structure and the revised model of Danes’ (1974) thematic progression patterns. The results of Chi-square suggested that there was a significant difference in the thematic structure of the essays written by MA students and the introduction section of RAs. It was concluded that thematicity can be effectively applied in classrooms to help students in writing. Students will know where they are losing their effectiveness in their arguments due to problems with either thematic progression or thematic selection, or both. The findings of this study can be effectively applied in teaching writing skills.
۱۲.

An Assessment Scheme for ELT Performance: An Iranian Case of Farhangian University

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۰
Accountability concerns in language education call for the development of more valid and authentic measures of assessment. In light of these concerns, performance assessment has received increasing interest in the context of teacher education programs and teacher licensing over the last decade. In Iran, a recent policy adopted by Farhangian University aims at assessing the professional competencies of its ELT graduates by requiring them to go through a performance assessment as part of the licensing requirements. Mounting concerns regarding the validity of traditional tests used for teacher certification (Mitchell, Robinson, Plake, & Knowles, 2001) have motivated Farhangian University to develop its own performance assessment. Therefore, the present study explored the components of the performance assessment through detailed analysis of the Curriculum Document of the English Major, review of literature, and investigation of the stakeholders' perspectives. To this end, in this exploratory study, convenience, purposive, and cluster sampling procedures were used for the selection of the teacher educators, student-teachers, and mentor teachers. Then, in-depth interviews were conducted with the stakeholders. Finally, based on the content analysis of the above-mentioned sources which resulted in a strong agreement, a performance assessment scheme with seventeen items was developed. However, results of the factor analysis yielded a thirteen-factor performance assessment scheme to be used as the criterion for assessing the professional competencies of student-teachers.
۱۳.

Особенности изучения иностранных языков в России в разные исторические периоды

کلید واژه ها: ОбразованиеИностранные ЯзыкиМетоды ПреподаванияГуманизации и Гуманитаризации ОбразованияМежкультурная Коммуникативная Компетентность

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۶
В контексте гуманизации и гуманитаризации образования большое внимание уделяется индивидуальным способностям человека. Обучающийся становится активным участником образовательного процесса. Изучение языков является одним из основных компонентов, помогающих ребенку развить свою индивидуальность, сформировать межкультурную коммуникативную компетенцию, способствующую успешному общению с представителями других культур на изучаемом языке, это путь к ценностям цивилизованного мира. В связи с этим в статье представлены положения гуманистической педагогики, рассматриваются основные этапы изучения иностранных языков в мировом пространстве и в российской школе.
۱۴.

Making sense of EFL teacher agency: Insights from an Iran case study

کلید واژه ها: teacher educationIranTeacher AgencyEnglish as a Foreign Language

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۳
This investigation set out to look into the issue of teachers’ exercise of agency in the Iranian EFL context. More specifically, as part of a larger study, it reports on the ways two Iranian Ministry of Education teachers make sense of and operate in the country’s educational setting under the demands of a centralist system of education. Priestley, Biesta, & Robinson’s (2013) framework of teacher agency formed the conceptual backbone of the present study as well as guiding the data collection/analysis of the study. Qualitative data, from semi-structured interviews as well as follow-up data collection procedures, were gleaned from the participants over the course of an academic year and were subjected to analytical interpretation in the light of the said framework. The researchers came up with findings which, in the main, gave more weight to the well-roundedness of Priestly, Biesta, & Robinson’s model of teacher agency. The results also pointed to the highly situated nature of teacher responsiveness and action, thereby undermining the still prevalent views of the essentialist and idealized character of (teacher) agency. The results of the study are liable to be of use, among others, to case-based teacher education programs.
۱۵.

The Lyrical Sensibility in English Nature Writing: An Appraisal Analysis

کلید واژه ها: DiscourseIdeologyAppraisal AnalysisEcolinguisticsEcologyNature Writing

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۴
Abstract: This study explores emotive language in lyrical nature writing from the perspective of ecolinguistics in four nature textbooks. In fact, embodied mind style is explored by considering emotive language as a linguistic phenomenon that can inject into the readers' minds the sensorial, emotional, and psychological experiences of the lyricist. The interrogation of emotive language is based on Attitude subsystem of Appraisal Analysis, which consists of Affect, Judgment, and Appreciation (Martin & White, 2005). The analyses of the linguistic portrayal of Affect -based on the modified Affect system sub-categories, including Un/Happiness, Dis/Satisfaction, In/Security, Dis/Inclination, and Surprise -revealed the prevalence of Insecurity in the textbooks by contemporary nature writers and Happiness in the textbooks by their predecessors. Moreover, the Judgement and Appreciation analyses suggest that moral sentiment and aesthetic emotion are indispensable parts of lyrical nature writing that can awaken humility and sympathy in the minds and hearts of the readers.
۱۶.

Realization of Verbal Appropriacy/ Inappropriacy in Persian: A Variational Pragmatics approach

کلید واژه ها: PersianSpeech ActVariational PragmaticsTalks and acts, Open-ended Production Test

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۴
Avoiding the current terminology debates in the literature on politeness research and following a variational pragmatics approach, this study attempted to illuminate how appropriacy/ inappropriacy is realized in Persian language in light of five speech acts of introduction, apology, refusal, congratulation, and condolence. Additionally, it was aimed to see to what extent appropriacy/ inappropriacy is a function of variables such as age, gender, job, and level of education. In order to achieve this aim, 300 participants (m=150, f=150) completed an Open-ended Production Test (OPT) consisting of twenty situations. Analyzed within a two-component part variational pragmatics framework; namely pragmatic level and social factors, the data revealed that the variables in the study in quite different forms guide the expectations, perception and performance of the participants in the study. Giving an appropriacy (Marked/unmarked) taxonomy of the study speech acts in Persian, it is illustrated how, in most cases, the norms of appropriate verbal behavior seem to be subject to the variables of the study. It was further shown that talk and acts between speakers at a social situation are governed by converging and diverging norms in different communities of practice in Persian. Thereupon, the study can highlight the significance of including variational perspective on conventions of language use for language teaching.
۱۷.

Expanding Middle School Students’ Literacy Skills Using the Journey Motif in Three Middle Grade Novels and Short Stories

نویسنده:

کلید واژه ها: EducationRace relationsgraphic organizersjourney motifliterature circlesKoreareading journalstransactional theory

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۹
This paper analyzed three middle grade novels and a short story from two cultures using the journey motif as the vehicle for the analysis. The three novels are Bud Not Buddy and The Watsons Go to Birmingham both by Paul Curtis (1995, 1999) and Journey to Jo’burg by Naidoo (1985). The short story is My Two Dads by Lee (2000). The three novels and a short story were chosen because these novels are on the reading list for students in many school districts in the USA at the middle grade level. The analysis showed that for the three novels and a short story in the study, each text adhered to some elements/ parts of the journey motif. The paper then suggested 10 literacy strategies that can be used by English Language Arts teachers to engage learners, make the instructional process more interesting and hopefully improve achievement for all learners.
۱۹.

Factors Underlying Characteristics of Acquisition of English Language in EFL Classrooms

کلید واژه ها: teaching methodologyLearning boostersFacilitationdeterminationvoluntaryaffective factors

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۶
This study tried to find out what factors underline the characteristics of acquisition of English language in EFL classrooms. To this end, the Characteristics of English Language Acquisition Scale (ELAS) consisting of 41 items was designed by the researchers of this study and administered to 388 pre University Iranian EFL students at various private and public schools in Neyshabour and Zebarkhan. Factor analysis was run to determine the number of factors underlying the scale. The application of Principle Axis Factoring and rotating the extracted factors showed that the characteristics loaded acceptably on twelve factors underlying the learners’ EFL acquisition, i.e., learning boosters, facilitation, determination, voluntary, teaching methodology, affective factors, attitudes toward foreign speakers and their culture, learner engagement, adjustment, enhancement, teachers' output and individual differences. The results are discussed and suggestions are made for future research.
۲۰.

Native and Non-native Teachers’ Pragmatic Criteria for Rating Request Speech Act: The Case of American and Iranian EFL Teachers

کلید واژه ها: RequestILP assessmentrating criteriavideo-prompted DCTs

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۵
Abstract: Over the last few decades, several aspects of pragmatic knowledge and its effects on teaching and learning a second language (L2) have been explored in many studies. However, among various studies, the area of interlanguage pragmatic (ILP) assessment is quite novel issue and many features of it have remained unnoticed. As ILP assessment has received more attention recently, the necessity of investigation on the EFL teachers’ rating criteria for rating various speech acts has become important. In this respect, the present study aimed to investigate the native and non-native EFL teachers’ rating scores and criteria regarding the speech act of request. To this end, 50 American ESL teachers and 50 Iranian EFL teachers participated to rate the EFL learners’ responses to video-prompted Discourse Completion Tests (DCTs) regarding the speech act of request. Raters were supposed to rate the EFL learners’ responses and mention their criteria for assessment. The results of the content analysis of raters’ comments revealed nine criteria that they considered in their assessment. Moreover, the result of the t-test and chi-square analyses of raters’ rating scores and criteria proved that there are significant differences between native and non-native EFL teachers’ rating pattern. The results of this study also shed light on importance of sociopragmatic and pragmalinguistic features in native and non-native teachers’ pragmatics rating, which can have several implications for L2 teachers, learners, and material developers.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان