حامد برجسته

حامد برجسته

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

Book Review: Innovation and Change in English Language Education (Ken Hyland & Lillian L. C. Wong)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۲
It is widely accepted that today’s technological world is moving in a much more speed than the past, which requires the skill of keeping up with the pace of change. This change and innovation is a must for all organizations. According to Shen (2008, p.73), this change is trickier in the educational context, where “the nature of the knowledge, skills, and attitudes of those involved and the way that these are expressed in action” is of much significance. The need for innovation in education derives from the fact that they are, according to a study of the European Union reported in Popescu and Crenicean (2012, p.3982), “among the most important skills that employers seek.” Therefore, the book under review in this paper is about a topic that needs constant attention.
۲.

مقاله به زبان انگلیسی: بررسی انگیزه ها، نگرش ها و فعالیت های آموزشی خانگی والدین به سوی دوزبانگی (Exploring Parental Motivations, Attitudes, and Home Literacy Practices Towards Bilingualism)

کلید واژه ها: نگرشانگیزهدوزبانگیفعالیت های آموزشی خانگیوالدین ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۷
این مطالعه به بررسی روابط بین انگیزه ها، نگرش ها و فعالیت های آموزشی خانگی والدین ایرانی به سوی دوزبانگی (فارسی وانگلیسی) می پردازد. به همین منظور،از ۶۸ والدین زبان آموز جوان، خواسته شد که به پرسشنامه ای پاسخ دهند. لازم بذکر میباشد که هدف پرسشنامه مذکوربررسی نگرش ها، انگیزش، و فعالیت های آموزشی خانگی والدین به سوی دوزبانگی می باشد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی داده ها نشان داد که والدین نگرش مثبت کلی، انگیزه یکپارچه٬ و روشهای رسمی درفعالیت های آموزشی خانگی به کار می گیرند.علاوه بر این٬ یا فته ها نشان دادند که همبستگی مثبت معناداری بین نگرش ها، انگیزش و فعالیت های آموزشی خانگی والدین وجود دارد. ولیکن٬ تحلیل رگرسیون خطی داده ها نسبت به متغیر های مربوطه نشان داد که فقط متغیر انگیزه بر پراکنش فعالیت های آموزشی خانگی تأثیر چشمگیری دارد. پیامدهای بدست آمده ازنتایج برای معلمان٬ سیاست گذاران، و توسعه دهندگان برنامه درسی بهمراه برخی پیشنهادات در این مطالعه فراهم شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان