مطالعات روانشناختی - علمی-پژوهشی

مطالعات روانشناختی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا 

مدیر مسئول: دکتر شکوه السادات بنی جمالی 

سردبیر: دکتر شکوه السادات بنی جمالی

مدیر اجرایی: دکتر اعظم فرح بیجاری

هیئت تحریریه: دکتر حسن احدی، دکتر غلامعلی افروز، دکتر شکوه السادات بنی جمالی، دکتر هادی بهرامی، دکتر بهروز بیرشک، دکتر زهره خسروی، دکتر زهرا درویزه، دکتر کیانوش هاشمیان، دکتر سیده منور یزدی 

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، طبقه سوم، کد پستی:1993891176  صندوق پستی: تهران، 663-19935.

تلفکس: 88041463(021)

وب سایت: www.alzahra.ac.ir 

 

پست الکترونیک: psychstudies@alzahra.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ دی ۱۳۸۳
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷