پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)

پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)

صنعت بیمه پاییز 1381 شماره 67

مقالات

۱.

ضرورت اصلاح ساختار سازمانی در شرکت های بیمه

نویسنده:

کلید واژه ها: تمرکزساختار سازمانیرسمیتپیچیدگیعدم اطمینان محیطیغنی سازی شغلیالگوی مکانیکیالگوی ارگانیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۳۷
با توجه به آن که ساختار سازمانی عنصری اساسی در عملکرد شرکت های بیمه است، به رغم تغییرات متعدد محیطی طی دوره نسبتا طولانی ساختار سازمانی صنعت بیمه در ایران، ثابت و بدون تغییر مانده است.....
۲.

تاثیر استراتژی فروش شرکت های بیمه (مستقیم و غیرمستقیم) بر عملکرد این شرکت ها

نویسنده:

کلید واژه ها: استراتژی فروشبازده کل دارایی هاپورتفوی و ضریب خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۸ تعداد دانلود : ۵۱۴
شبکه فروش شرکت های بیمه را می توان براساس دو استراتژی تقسیم کرد. بخشی از شبکه فروش را شعب شرکت های بیمه و بخش دیگر از این شبکه را نمایندگان و کارگزاران بیمه تشکیل می دهند....
۳.

ازاریابی بیمه های مسئولیت و بررسی مهم ترین عوامل در فروش این نوع بیمه ها

نویسنده:

کلید واژه ها: بازاریابیبیمهافزایش فروشبیمه مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۶ تعداد دانلود : ۵۱۹
عاملات هر انسان در طول زندگی خود با میلیون ها انسان دیگر، بالقوه حاوی خطرها و خسارت هایی است که جبران آن، گاه خارج از توان مالی افراد است....
۴.

بیمه مسئولیت پزشک

کلید واژه ها: دیهپزشکمسئولیت مدنیبیمه مسئولیتاخذ برائتبیمه مسئولیت پزشک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۵۰۰
مروزه بیمه مسئولیت پزشک اهمیت فراوانی در جوامع متمدن دارد. آمار تلفات و زیان هایی که در بیمارستان ها و درمانگاه های خصوی به بار می آید، حاکی از خطرهای بزرگی است که پزشک با آن رو به روست.....
۵.

تاثیر بیمه بر مبنای مسئولیت ناشی از کالا

کلید واژه ها: تضمینبیمه مسئولیت مدنیمسئولیت ناشی از کالاامکان و توانایی اتخاذ بیمهکالاهای معیوب و زیانبارفروشنده و تولید کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۲ تعداد دانلود : ۳۷۰
با دگرگونی قواعد سنتی حقوق کلاسیک، مسئولیت مدنی در جهت حمایت بیشتر از زیان دیدگان و جبران بهتر خسارت های وارده بر آنها، با تحولات همراه بوده است.....
۶.

مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در تعارض قوانین

کلید واژه ها: مسئولیت مدنیقانون مقردادگاهقانون محل وقوع فعل زیانبارقانون حاکم و قانون ماهوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲۷ تعداد دانلود : ۱۵۰۰
از نظر تعارض قوانین، مسئولیت مدنی در برگیرنده الزام های خارج از قرارداد است و قاعده حل تعارض خاصی دارد. برخی از حقوقدانان، قانون مقر دادگاه را در این بیمه حاکم دانسته اند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲۱