مطالب مرتبط با کلید واژه " بیمه مسئولیت "


۱.

ازاریابی بیمه های مسئولیت و بررسی مهم ترین عوامل در فروش این نوع بیمه ها

نویسنده:

کلید واژه ها: بازاریابیبیمهافزایش فروشبیمه مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۶ تعداد دانلود : ۵۱۹
عاملات هر انسان در طول زندگی خود با میلیون ها انسان دیگر، بالقوه حاوی خطرها و خسارت هایی است که جبران آن، گاه خارج از توان مالی افراد است....
۲.

بیمه مسئولیت پزشک

کلید واژه ها: دیهپزشکمسئولیت مدنیبیمه مسئولیتاخذ برائتبیمه مسئولیت پزشک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۵۰۰
مروزه بیمه مسئولیت پزشک اهمیت فراوانی در جوامع متمدن دارد. آمار تلفات و زیان هایی که در بیمارستان ها و درمانگاه های خصوی به بار می آید، حاکی از خطرهای بزرگی است که پزشک با آن رو به روست.....
۳.

بررسی ضرورت ایجاد بیمه مسئولیت حرفه ای حسابرسان در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: حسابرسیگزارش حسابرسیمسئولیت حرفه‌ایبیمه مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۳۴۴
به علت وجود تضاد منافع بین تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان صورتهای مالی ، که باعث مهم‌تر شدن نقش اعتباردهی حسابرسان شده است و با عنایت به اینکه گزارشهای حسابرسان مورد استفاده سرمایه‌گذاران و سهامداران در تصمیم‌گیری اقتصادی آنها قرار می‌گیرد و ممکن است به خسارتهای مالی جبران‌ناپذیر مؤسسات حسابرسی و حسابرسان منجر شود ، بیمه مسئولیت حرفه‌ای حسابرسان ضرورت و اهمیت پیدا می‌کند . بیمه مسئولیت حرفه‌ای حسابرسان ، به افزایش کارایی و دقت در فعالیتهای حسابرسی و بهبود تخصیص منجر می‌شود . بنابراین ایجاد این بیمه در ایران ضروری به نظر می‌رسد...
۴.

بررسی استراتژی قیمت گذاری صنعت بیمه با مقایسه نرخ بازدهی بیمه مسئولیت و نرخ بهره بانکی در کشور

تعداد بازدید : ۱۳۳۲ تعداد دانلود : ۷۳۶
براساس نظر برخی از کارشناسان در صنعت بیمه کشور، به دلیل عدم وجود شرایط رقابتی، استراتژی قیمت گذاری به درستی صورت نمی پذیرد. این نظر، نقطه آغازی شد برای اینکه عوامل تعیین کننده استراتژی قیمت گذاری در این صنعت بررسی شود. لذا برای تصمیم گیری صحیح در مورد قیمت گذاری خدمات بیمه ای، رابطه نرخ بازدهی بیمه مسئولیت با میزان مخاطره (ریسک) آن در سال های گذشته ارزیابی شد. سپس این نرخ بازدهی با نرخ بهره بانکی در کشور مقایسه شد تا تحلیل شود که آیا قیمت گذاری توسط شرکت های بیمه، مطابق با نوسانات بازار پولی است؟ برای دست یابی به پاسخ مناسب به این سؤال، دو هدف عمده در این تحقیق دنبال می شود: - تعیین رابطه بین بازدهی بیمه مسئولیت و میزان مخاطره آن در کشور؛ - مقایسه نرخ بازدهی بیمه مسئولیت با نرخ بهره بانکی. براساس این اهداف، یک فرضیه اصلی در خصوص رابطه بین بازده و ریسک و سه فرضیه فرعی مطرح شد که به مقایسه نرخ بهره بانکی برای سپرده های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که قیمت گذاری در این شاخه از صنعت بیمه در کشور به صورت منطقی انجام نمی شود و متناسب با میزان مخاطره نیست. به نظرمی رسد که تعیین حق بیمه مسئولیت به صورت تأخیری، یک سال پس از مشخص شدن ریسک سرمایه گذاری انجام می گیرد و ازاین رو، مخاطره و بازدهی با هم رابطه ای ندارند. عدم اتخاذ سیاست های درست قیمت گذاری می تواند بر استقبال مشتریان و سرمایه گذاران این صنعت تأثیر بگذارد. این مسئله ازنظر اینکه در آینده بخوا هیم به سمت خصوصی سازی صنعت بیمه حرکت کنیم مخاطراتی را ایجاد خواهد کرد و خصوصی سازی ممکن است با استقبال سرما یه گذاران روبه رو نشود.
۵.

رفتار تغییر برند در شرکت های بیمه با رویکرد روان شناسی مصرف کننده

کلید واژه ها: بیمه مسئولیترفتار تغییر برندخصوصیات شخصیت مصرف کنندهروابط درک شدهضعف خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۵ تعداد دانلود : ۵۶۷
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر خصوصیات شخصیت مصرف کننده و روابط درک شده توسط وی بر روی تمایل به تغییر برند، با درنظرگرفتن نقش تعدیل گر شدتِ ضعف خدمات در بازار بیمه است. بدین منظور از جامعة آماری بیمه گذاران بیمه مسئولیت نمایندگی ها و شعب بیمه «الف»، «ب» و «ج» در شهر تهران در سال 1389 استفاده شد و به روش طبقه ای غیرنسبی تعداد 180 نمونه انتخاب و اطلاعات لازم به وسیله پرسش نامه دریافت گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و تحلیل آماری از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار PLS مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که وقتی شدتِ ضعف خدمات بالاست، افرادِ با مرکز کنترل درونی نسبت به افرادِ با مرکز کنترل بیرونی، تمایل بیشتری به تغییر برند دارند. همچنین زمانی که شدتِ ضعف خدمات بالاست، درگیری عاطفی بالا در روابط درک شده توسط مشتری، تمایل او را به تغییر برند مصرفی کاهش می دهد.