قلم - Plume

قلم - Plume

قلم 1387 شماره 7

مقالات

۱.

استفاده از وبلاگ در آموزش زبان فرانسه: تجربه ای در کلاسهای درس در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: اینترنتبلاگآموزش زبان فرانسهسایت اینترنتیمکالمه، خواندنربانشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹
"وبلاگ، پدیده عصر اینترنت، در ابتدا برای انتشار اطلاعات گوناگون، خاطرات روزانه شخصی و پیوندهایی به سایتها و وبلاگهای دیگر به وجود آمد. آما، پس از چندی، دست اندرکاران آموزش متوجه خواص قابل توجه ان به عنوان ابزاری مفید برای استفاده در کلاس شدند. به طور خاص و در چهارچوب فرایند آموزش و یادگیری زبان، وبلاگ این امکان را به معلم زبان میدهد تا خارج از ساعات کلاس با زبان آموزان در ارتباط باشد و برخی از فعالیتهای اموزشی را در قالب متن، فایل صوتی یا ویدیو ارایه دهد. این مقاله پژوهشی است در زمینه استفاده آموزشی از وبلاگ در کلاس زبان فرانسه که نویسنده از سال 1383 در کلاسهای خود در دو دانشگاه شهر تهران به کار برده است. نظر خواهی انجام شده از تعدادی از دانشجویان این کلاسها نشان میدهد که وبلاگ ابزاری مناسب برای آموزش و یادگیری زبان است.
۲.

تعامل بین «زبان و فرهنگ» در تدریس زبان خارجی

نویسنده:

کلید واژه ها: فرهنگزبان آموزفرهنگ بیگانهآموزش و یادگیری زبان خارجیکتاب آموزش زبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۰
"آموزش و یادگیری هر زبان زنده دنیا، فراگیری فرهنگ آن را نیز ایجاب می کند چرا که فرهنگ جز لاینفک زبان است. گفتار و رفتار، حرکات، آداب و رسوم و سنن هر ملتی از فرهنگ آن نشات می گیرد زیرا جوامع مختلف بشری از دیرباز روشهای زندگی گوناگونی داشته و دارند. با یادگیری یک زبان خارجی، زبان آموز دنیای جدیدی را کشف می کند که غالبا با ارزش ها و معیارهای جامعه خود متفاوت است و این دنیای جدید ابتدا به وسیله کتاب های آموزش زبان به وی معرفی شده و سپس در طی دوران تحصیل آشنایی او با آن فرهنگ روز به روز بیشتر می شود. این مقاله ابتدا به مطالعه واژه «فرهنگ» و زیر مجموعه های آن از دیدگاه انسان شناسی، جامعه شناسی و آموزش زبان می پردازد. سپس بعد از نگاهی اجمالی به نقش فرهنگ در زندگی بشر اهمیت این موضوع را در کتاب های آموزش زبان بررسی می کند. در ضمن بر نقش کلیدی و بسیار حساس مدرس زبان در انتقال فرهنگ بیگانه به زبان آموزان تاکید می کند، زیرا وظیفه خطیر او در این امر ایجاد پل ارتباطی بین فرهنگ ملی و بیگانه است، پلی که نگاه از آن مانع بیگانه پرستی و در عین حال بیگانه ستیزی است و نگرشی کاملا منطقی و متعادل به زبان آموز می دهد.
۳.

زبان استعاره: مسایل ترجمه متون فارسی به فرانسه

کلید واژه ها: ضرب المثلطنزعبارتفارسی - فرانسهزبان استعارهاستعاره، مقایسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۹
"این مقاله با نگاهی به نمونه های ترجمه شده ادبیات فارسی به فرانسه به مسایل زبان استهاره می پردازد. بدیهی است که در شکل عام هدف ترجمه انتقال معنا است اما در زمینه ترجمه متن های ادبی، ترجمه فرایندی فراتر از انتقال معنا را در بر دارد. برای ترجمه متون ادبی نگاه مترجم به سبک نویسنده و عبارت های خاص متن فراتر از چهار چوب های معنایی است. بدیهی است که اثری از جمالزاده یا دولت آبادی را بدون در نظر گرفتن طنز و ادراک تصویر و ضرب المثل ها نمی توان ترجمه کرد.
۴.

زیباشناسی خشونت و جادوگری در داستان های کوتاه فرانسوا دو روسه

نویسنده:

کلید واژه ها: خشونتانتقام، جادوگریادبیات باروکتراژیک، فرانسوا دو روسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۷
"حضور سه مضمون خشونت? انتقام و جادوگری در داستان های کوتاه فرانسوا دو روسه که در مجموع تحت عنوان داستان های به یاد ماندنی و تراژیک عصر ما? در قرن هفدهم منتشر شد، نشانه ایست از علاقه نویسندگان و خوانندگان این دوره از تاریخ فرانسه و اروپا به بررسی ویژگی های این مضامین که در ادبیات قرن هفدهم و به ویژه ادبیات باروک، خودنمایی می کند بسیاری از آثار باروک نمایانگر نه تنها مضمون دگردیسی در ادبیات و هنر این دوره اند بلکه نشان از حضور بوطیقای خشونت? از زیباشناسی انتقام و از نمایش پی در پی نیروهای شوم و نماینده شیطان? دارند ظاهرا ترس از این نیروها و وحشت از صدمه ای که ممکن بود از جانب آنها به نظام اجتماعی? سیاسی و مذهبی وارد گردد باعث می شد که رمان نویسان و حتی نقاشان? مکرر به این مضامین اشاره کنند ولی چرا تا به این حد نویسندگان و هنرمندان قرن هفدهم و هیجدهم شیفته به تصویر کشیدن این مضامین در ادبیات بودند و چرا این مضامین در قرن های بعد از جمله در عصر ما نیز برای برخی از هنرمندان جذاب به نظر می رسد؟ این مقاله سعی دارد پاسخ گوی بخشی از این چراها باشد.
۵.

کافکا و شورش عقیم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی ادبیات ادبیات جهان نویسندگان و نمایشنامه نویسان
  2. حوزه‌های تخصصی ادبیات ادبیات جهان نقد و بررسی آثار
تعداد بازدید : ۷۱۷
"کافکا، نویسنده ای که آوازه او در قرن بیستم جهانی شد، با انگیزه اولیه خلق آثار ادبی به ادبیات روی نیاورد. او که از کودکی از سلطه مستبدانه پدری رنج میبرد، می پنداشت که با انعکاس آلام و خشم خویش در نوشته هایش، به نوعی خود را از قید این سلطه همه جانبه رها خواهد ساخت. هدف این مقاله، نشان دادن این نکته است که نه تنها امر نوشتن باعث رهایی کافکا نشد بلکه کابوس مخوف پدر را در آثار و ذهن او بیش از پیش تثبیت کرد و نهایتا او را به وضعیتی خلا گونه کشاند که امکان هرگونه قاطعیت در تصمیم گیری در زندگی از او سلب شد، گویی که هرگز زاده نشده است.
۶.

مولانا و لوکلزیو: دو روایتگر جستجوی اسرارآمیز طلا

نویسنده:

کلید واژه ها: عرفاناسطورهلوکلزیوجستجوی طلا، مولوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۲
"جستجوی گنج همواره به عنوان یکی از درونمایه های اصلی بسیاری از روایات ادبی مطرح بوده و مطالعات فراوانی که در زمینه محتوای عرفانی یا اسطوره ای آثار ادبی صورت گرفته موید همین مهم است. در واقع پرداختن به درونمایه گنج، خواه به شکلی بدیهی، خواه به طور مضمونی، یکی از محورهای اساسی روایات ادبی بوده و به راحتی نمی توان آن را نادیده گرفت. به علاوه این درونمایه همواره به عنوان یکی از سرچشمه های غنی تحلیل های ادبی شمرده شده است. مقاله حاضر به طرح این مهم می پردازد که چگونه جستجویی اسطوره ای موجب پدید آمدن ابعاد عرفانی در روایت می شود. از اینرو، در این مقاله تحلیل گستره درونمایه گنج و جستجوی آن در دو روایت، جوینده طلا اثر ژان ماری گوستاو لوکلزیو و جوینده گنج در مصر اثر مولانا با رویکردی تطبیقی مورد توجه نگارنده قرار گرفته است. این اسطوره بنیادین تنها روایت سفری طاقت فرسا جهت دستیابی به گنج نیست بلکه از ورای آن به نیاز انسان در جهت یافتن ریشه ها، ذات و اصالت خویش نیز می باشد.