روانشناسی معاصر - علمی-پژوهشی

روانشناسی معاصر


روانشناسی


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار دو فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن روانشناسی ایران

مدیر مسئول: دکتر شهریار شهیدی 

سردبیر: دکتر محمد علی بشارت

مدیر داخلی: فهیمه تولاییان

هیئت تحریریه: دکتر شهلا البرزی، دکتر سید امیر امین یزدی، دکتر محمدعلی بشارت، دکتر بهروز بیرشک، دکتر حمید پورشریفی، دکتر عباس پورشهباز، دکتر مهدی درویش، دکتر شیوا دولت آبادی، دکتر بهروز دولتشاهی، دکتر رضا زمانی، دکتر علی شریعتمداری، دکتر حسین شکرکن، دکتر مهرناز شهرآرای، دکتر شهریار شهیدی، دکتر علیرضا کیامنش، دکتر محمود میناکاری، دکتر ابوالقاسم نوری

نشانی: تهران، میدان هفت تیر ، خیابان کریم خان زند ، نبش آبان شمالی ، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی ، طبقه دوم ، اتاق 209، انجمن روانشناسی ایران.

وب سایت: http://www.bjcp.ir/

پست الکترونیک: moaserpsy@gmail.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ اسفند ۱۳۸۵
ناشر: انجمن روانشناسی ایران
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲