رشد آموزش جغرافیا -

رشد آموزش جغرافیا


علوم انسانی 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش 

مدیر مسئول: محمد ناصری 

سردبیر: دکتر سیاوش شایان 

مدیر داخلی: دکتر مهدی چوبینه 

هیات تحریریه: دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دکتر بهلول علیجانی، دکتر اصغر نظریان، دکتر سید مهدی موسی کاظمی، دکتر مهدی چوبینه، کورش امیری نیا     دکتر سیاوش شایان،

نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، ‌ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش، پلاک 266، دفتر انتشارات کمک آموزشی

تلفن:88831161(021)

وب سایت: www.roshdmag.ir/

پست الکترونیک: geographi@roshdmag.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۳