مدیریت اطلاعات سلامت - علمی-پژوهشی

مدیریت اطلاعات سلامت


 


درجه علمی: علمی پژوهشی(علوم پزشکی)

دوره انتشار: دوماهنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان

مدیر مسئول: دکتر محمد حسین یارمحمدیان

سردبیر: دکتر سیما عجمی

مدیر داخلی: فریده موحدی

هیئت تحریریه: دکتر حسن اشرفی ریزی، دکتر ابوالقاسم پوررضا، دکتر حبیب اله پیرنژاد، دکتر شهرام توفیقی، دکتر احمد رضا رئیسی، دکتر سیدمحسن حسینی، دکتر محمد سرفراز، دکتر احمد شعبانی، دکتر عباس شیخ طاهری، دکتر رضا صفدری، دکتر سیما عجمی، دکتر فریده عصاره، دکتر زیبا فرج زادگان، دکتر مسعود فردوسی، دکتر سعیده کتابی، دکتر سعید کریمی، دکتر رویا کلیشادی، دکتر حمید مقدسی، دکتر محمدرضا ملکی، دکتر محمدحسین یارمحمدیان

نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

تلفن:37922026(031)     فکس: 36684799(031)

وب سایت: http://www.him.mui.ac.ir

پست الکترونیک: jim@mng.mui.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: دو ماهنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۲ تیر ۱۳۸۶
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴