علوم اجتماعی و انسانی (دانشگاه شیراز)

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از روش های برنامه ریزی خطی و ارائه یک مدل کاربردی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

"این تحقیق با موضوع«بهینه‏سازی سبد سرمایه‏گذاری، با استفاده از روش‏های برنامه‏ریزی خطی و ارائه یک مدل کاربردی»، سعی دارد با در نظر گرفتن دانش مدیریت مالی و سرمایه‏گذاری جهت ارزیابی ریسک و بازده، به تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف مدل مبنا که توسط اسپرانزا 1 ، در سال 1995 برای به کارگیری در بازار سهام میلان ایتالیا ارائه شده، بپردازد و بر این اساس، مدلی جدید را در قالب برنامه‏ریزی خطی جهت بهینه‏سازی سبد سرمایه‏گذاری با در نظر گرفتن نرخ بازده مورد انتظار و حد اقل ریسک طراحی نماید. مدل پیشنهادی، انواع مختلف سرمایه‏گذاری‏هایی را بررسی می‏کند که یک سرمایه‏گذار می‏تواند و تمایل دارد جهت تشکیل سبد سرمایه‏گذاری خود، آن‏ها را مورد ملاحظه قرار دهد.در نهایت، برای حل این مدل، یک روش پیشنهادی ارائه و روی یک مثال واقعی اجرا و تحلیل می‏شود، به طور نمونه نتایج نهایی، اطلاعات بازار سهام میلان نشان داده‏اند که مدل جدید، در زمان بسیار کوتاه‏تری قابل حل می‏باشد.در صورتی که مدل مبنا با نرخ بازده مورد انتظار 12%، قادر به حل مسأله‏ای با 14 نوع سهام بیشتر نبود.مدل جدید، مسأله‏ای با تعداد 20 نوع سهام مورد استفاده تحقیق را، به راحتی و در زمانی بسیار کوتاه حل می‏نماید.افزون بر کوتاه‏تر شدن زمان حل، براساس نتایج این تحقیق، مدل جدید ریسک نامطلوب را، به میزان بسیار زیادی در مقایسه با مدل مبنا، کاهش داده؛ به گونه‏ای که این روند با افزایش تعداد سهام مورد مطالعه، به صورت پله‏ای و نزولی ادامه می‏یابد. "

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳