مطالب مرتبط با کلید واژه " تنصیف ارش "


۱.

طرح دیدگاه موافق تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان

کلید واژه ها: زنارشدیهتنصیف دیهتنصیف ارش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴۱
فقهای شیعه به اتفاق معتقدند، دیه «مادون نفس» زن و مرد با یکدیگر برابر است تا زمانی که به یک سوم دیه کامل مرد برسد، در این حال دیه زن به نصف کاهش می‌یابد. لیکن درباره ارش صدمات و جراحات وارد به زن در کتاب‌های فقهی، به صراحت بحثی طرح نگردیده است. از روایات و استفتائات، سه نظریه، تنصیف به طور مطلق، عدم تنصیف به طور مطلق و تنصیف ارش پس از رسیدن به یک سوم دیه کامل مرد به دست می‌آید؛ در این نوشتار به طور مختصر این سه نظریه مطرح و نظریه سوم مورد تأیید قرار گرفته است.