مطالب مرتبط با کلید واژه " شهر مجازی "


۱.

دو فضایی شدن شهر؛شهر مجازی ضرورت بنیادین برای کلان شهرهای ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: جهانی شدنشهردولت الکترونیکفضای مجازیشهر مجازیحکومت الکترونیکبرنامه ریزی الکترونیکیدو فضایی شدن شهر‏تکنولوژی نوین ارتباطی و اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۹
مقاله حاضر به شهر مجازی به عنوان شکل جدیدی از حیات شهری که می تواند در کنار و به موازات شهر واقعی شکل بگیرد، می پردازد. شهر مجازی ‏نه تنها ظرفیت های شهر واقعی را گسترش می دهد، بلکه به حد برخی از مشکلات زندگی در شهرهای واقعی، نظیر ترافیک، کمک قابل توجهی می کند. ‏از دیگر سو، مقاله به این نکته اشاره می کند که شکل گیری دولت/حکومت الکترونیک بدون شکل گیری شهر مجازی اگر ناممکن نباشد، حداقل دشوار ‏خواهد بود.‏