مجلاتمعرفت فرهنگی اجتماعی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‌سره

مدیر مسئول: حمید پارسانیا

سردبیر: محمود رجبی

مدیر اجرایی: سجاد سلگی

هیئت تحریریه: نصرالله آقاجانی، حمید پارسانیا، محمدحسین پناهی، غلامرضا جمشیدیها، محمود رجبی، سیدحسین شرف‌الدین، حسین کچوییان، اکبر میرسپاه، شمس‌الله مریجی

نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

تلفن:  32113480(025)    فکس: 32934483 (025)

وب سایت: http://marefatefarhangi.nashriyat.ir

پست الکترونیک: m.f.e@qabas.net


آرشیو نشریه: