مجلاتمیقات حج


فرهنگی،‌سیاسی، مسائل اجتماعی، تاریخی


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت 

مدیر مسئول: سیدعلی قاضی عسکر 

مدیر اجرایی: علی ورسه ای 

هیات تحریریه: رسول جعفریان، احمد عابدی، جواد محدثی، رضا مختاری، محمد مهدی معراجی، سیدجواد ورعی، محمدرضا هدایت پناه 

نشانی: تهران، خیابان سمیه،بین کوچه 26 و 28، پژوهشکده حج و زیارت . صندوق پستی:  تهران، 1113-37175 

تلفن: 7740800(0251)  فکس: 7743155(0251)

وب سایت: www.hadj.ir/

پست الکترونیک:beseh@hadj.ir 


آرشیو نشریه: