مجلاتکارآفرینان امیرکبیر


خبری،آموزشی، اطلاع رسانی


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: سیدشجاع الدین امامی رئوف 

مدیر مسئول: سیدشجاع الدین امامی رئوف 

سردبیر: سعید جلال قدیری  

نشانی: تهران، خیابان آزادی، خیابان اسکندری جنوبی، تقاطع کلهر، جنب بانک صادرات، شماره165، طبقه اول. صندوق پستی: تهران، 1639-13185.

تلفکس: 66906820 (021)

پست الکترونیک: info@karafarinanmag.com


آرشیو نشریه: