مجلاتتحقیقات اقتصادی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران 

مدیر مسئول: دکتر سید منصور خلیلی عراقی  

سردبیر: دکتر جعفر عبادی 

مدیر اجرایی: دکتر حسین میرشجاعیان حسینی

هیئت تحریریه: حمید ابریشمی، محسن بهمنی اسکویی، حسن سبحانی ، غلامعلی شرزه ای، حسین عباسی نژاد، اکبر کمیجانی، سعید مهدوی، عباس میرآخور، محمد نقی زاده  

نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، روبروی بیمارستان شریعتی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، دفتر مجله تحقیقات اقتصادی. صندوق پستی: تهران، 6445-14155.

تلفن: 88026419(021).   فکس: 88632472 (021)     

وب سایت: http://jte.ut.ac.ir/

پست الکترونیک:  tahghighat@ut.ac.ir 


آرشیو نشریه: