مجلات











گزارش موردی


 


درجه علمی:          علمی - پژوهشی

دوره انتشار:           فصلنامه

مدیر داخلی:         ناهید دوستی

نشانی:        تهران - سعادت آباد- میدان کاج - خیابان سرو غربی - پلاک 219. تلفن : 22083885-021

فکس : 22066065-021

پست الکترونیک:                  workinpaper@irc.ac.ir 

 


آرشیو نشریه: