اندیشه های نوین تربیتی - علمی-پژوهشی

اندیشه های نوین تربیتی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 

مدیر مسئول: دکتر سعید رضایی شریف آبادی

سردبیر: دکتر طیبه ماهرو زاده 

مدیر اجرایی: سیمین حسینی

هیئت تحریریه: دکتر مهناز اخوان تفتی، دکتر سیمین حسینیان، دکتر علی ذکاوتی قراگوزلو، دکتر سوسن سیف، دکتر علی شریعتمداری، دکتر پروین کدیور، دکتر علیرضا کیامنش، دکتر طیبه ماهروزاده، دکتر بهرام محسن پور، دکتر فرخنده مفیدی، دکتر گلنار مهران، دکتر غلامرضا شمس، دکتر پروین صمدی

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، طبقه سوم،  کد پستی:1993891176صندوق پستی: تهران، 66319935 

تلفن: داخلی(2309) 88058940 (021)  تلفکس: 88041463(021)

وب سایت: http://journals.alzahra.ac.ir/jontoe

 

پست الکترونیک: jontoe@alzahra.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ دی ۱۳۸۳
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳