علوم اجتماعی و انسانی (دانشگاه شیراز) - علمی-پژوهشی

علوم اجتماعی و انسانی (دانشگاه شیراز)

 


توقف انتشار

 

از سال 1388 نشریه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز به چهار مجله به نام های 1. آموزش مهارت های زبان 2. شعرپژوهی (بوستان ادب) 3. پیشرفت های حسابداری 4. مطالعات آموزش و یادگیری تفکیک شده است.

 

 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

 

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دکتر نعمت اله ریاضی 

مدیر مسئول: دکتر نعمت اله ریاضی  

سردبیر: دکتر محمد نمازی  

مدیر داخلی: فاطمه تابنـده 

هیات تحریریه: دکتر جعفر باباجانی، دکتر علی ثقفی، دکتر محسن خوش‌طینت، دکتر محسن دستگیر، دکتر محمدحسین ستایش،‌دکتر سیدحسین سجادی،‌ دکتر حمید محمودآبادی، ‌دکتر غلامحسین مهدوی، دکتر محمد نمازی، دکتر ایرج نوروش

نشانی: شیراز. میدان ارم. دانشگاه شیراز. صندوق پستی: شیراز ، 85115-71946


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: نشریات میان رشته ای
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۹ مهر ۱۳۷۸
ناشر: دانشگاه شیراز
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳