علوم حدیث - علمی-پژوهشی

علوم حدیث


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده علوم حدیث

مدیر مسئول: محمد محمدی نیک (ری شهری)

سردبیر: محمد محمدی نیک (ری شهری)

مدیراجرایی: وحید رضا نوربخش

هیئت تحریریه: دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی، دکتر محمد باقر حجتی، دکتر محمد کاظم شاکر، دکتر سید کاظم طباطبایی، دکتر فاطمه علایی رحمانی، دکتر مجید معارف، دکتر محمد علی مهدوی راد 

نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک جهاد، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

تلفن:37176131(025)     فکس:37785050(025)

وب سایت: http://www.ulumhadith.ir

پست الکترونیک: ulumhadith@hadith.net


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۳ مهر ۱۳۸۵
ناشر: دانشکده علوم حدیث
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷