مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق) - علمی-پژوهشی

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده مدیریت و حسابداری

مدیر مسئول: دکتر جمشید صالحی صدقیانی

سردبیر: دکتر جعفر باباجانی

مدیر داخلی: دکتر قاسم بولو

هیئت تحریریه: دکتر احمد احمدپور، دکتر جعفر باباجانی، دکتر قاسم بولو، دکتر امید پورحیدری، دکتر علی ثقفی، دکتر یحیی حساس یگانه، دکتر محسن دستگیر، دکتر محمد عرب مازار، دکتر محمد نمازی، دکتر ایرج نوروش

نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه هفت پیکر، شماره 33

تلفن: 4-88770011(021)    فکس: 88879042(021)

وب سایت: http://qjma.atu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳