فرهنگ و تعاون -

فرهنگ و تعاون

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: اتحادیه تعاونی مصرف فرهنگیان

مدیر مسئول: محمد جلیلیان

زیر نظر: شورای نویسندگان

نشانی: خیابان انقلاب ،خیابان فلسطین،کوی شهدای ژاندامری، پلاک ۳

تلفن: ۶۶۴۱۹۶۲۵ (021)    فکس:66491057(021)

وب سایت: http://etma.ir

پست الکترونیک: info@etma.ir

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳