گفتگو -

گفتگو


 


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: مراد ثقفی

مدیر مسئول: مراد ثقفی

نشانی: تهران- میدان فلسطین- خیابان طالقانی غربی- خیابان سرپرست شمالی- نبش کوچه خورشید- پلاک 29- صندوق پستی: تهران، 1488-13145.

تلفن: 88952297(021)  فکس: 88951691(021)

 وب سایت: http://www.goftogu.com

پست الکترونیک: info@goftogu.com

 

 


آرشیو نشریه:


تبلیغات

بنر سوم
دکتر قیومی درس گفتار
کارگاه ها
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳