شیعه شناسی - علمی-پژوهشی

شیعه شناسی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه شیعه شناسی

مدیر مسئول: دکتر محمود تقی زاده داوری

سردبیر: دکتر سید محمدباقر حجتی

مدیر اجرایی: محمدکاظم آزرم

هیئت تحریریه: صادق آئینه وند، حامد الگار، لیاقت تاکیم، سید محمد باقر حجتی، احمد بهشتی، محمد لگنهاوسن، سیدرضا مودب، علی اکبر ولایتی، محمود تقی زاده داوری، سیدصادق حقیقت، محمد رضا جباری، محمد فنایی اشکوری، حسین کچوئیان، حسین مفتخری، علی الله بداشتی، حسام الدین آشنا، قاسم جوادی، سیدحسین شرف الدین، محمدرضا غفوریان، احمد بهشتی فر، محسن الویری، غلامرضا جمشیدیها، داود فیرحی 

نشانی: قم، شهرک پردیسان، بلوار شهید مولوی، موسسه شیعه شناسی

تلفن: 32804655، 32804636(025)    فکس:32804657(025)

پست الکترونیک: shiitestudies@shistu.org 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مرداد ۱۳۸۷
ناشر: موسسه شیعه شناسی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹