تامین اجتماعی -

تامین اجتماعی

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: سازمان تامین اجتماعی 

مدیر مسئول: دکتر هما فلاح تفتی 

مدیر داخلی: محمدرضا قرائی 

نشانی: تهران، خیابان آزادی ،شماره 345 

تلفن:   66580596(021)   فکس: 66580715(021)

پست الکترونیک: ap.ftamin@yahoo.com

 

 

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
دکتر قیومی درس گفتار
کارگاه ها
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹