پژوهش های حسابداری مالی - علمی-پژوهشی

پژوهش های حسابداری مالی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: دکتر ناصر ایزدی نیا

سردبیر: پروفسور محسن دستگیر

مدیر اجرایی: نیلوفر پناهی

هیئت تحریریه: احمد احمدپور، ناصر ایزدی‌نیا، جعفر باباجانی، امید پورحیدری، علی ثقفی، محسن خوش‌طینت، بهروز دُرّی، محسن دستگیر، ذبیح‌اله رضایی، هیبت‌اله سمیع، سید کمیل طیبی، داریوش فروغی، غلامرضا کردستانی، کریم کندکار، محمد نمازی، ایرج نوروش

نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ ،انتشارات و مجلات،دفتر مجله پژوهش‌های حسابداری مالی

تلفن: 37934164(031)    فکس: 37932177(031)

وب سایت: http://uijs.ui.ac.ir

پست الکترونیک: far_journal@ase.ui.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ خرداد ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲