حسابرسان داخلی -

حسابرسان داخلی


 


دوره انتشار: دوماهنامه

صاحب امتیاز: انجمن حسابرسان داخلی ایران

مدیر مسئول: علی رحمانی

سردبیر: پرویز صداقت

هیات تحریریه: عباس ارباب سلیمانی، مرتضی اسدی، ناصر امیدواری، سعید ترک زاده، مجید رستمی، محمدجواد صفار، بیتا مشایخی

نشانی دبیرخانه و دفتر مرکزی: تهران شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان شهید نورانی (انتهای بلوار دریا) خیابان شهید فخار مقدم، نبش کوچه بهار، پلاک 49، طبقه اول واحد 3

تلفکس: 22383909-22383751

وب سایت: www.iaia.org.ir

پست الکترونیک: bimonthly@iaia.org.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات