تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت کودکان استثنایی 1381 شماره 13

مقالات

۴.

فراحافظه در کودکان با ناتوانی هوشی خفیف: درک سطح دشواری بازشناسی، یادآوری، یادسپاری و تاثیرات تاخیر

حوزه های تخصصی:
  1. روانشناسی آموزش کودکان استثنایی کودکان عقب مانده ذهنی
  2. روانشناسی روانشناسی یادگیری شناخت
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۴۷۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۳