بهارستان سخن (ادبیات فارسی آزاد خوی)

بهارستان سخن (ادبیات فارسی آزاد خوی)

ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد اسلامی خوی) 1385 شماره 6

مقالات

۱.

اخلاص در نهج البلاغه و پاره ای از متون ادبی - عرفانی فارسی

۴.

تجلی کربلا در آثار سنایی، خاقانی، عطار سعدی، مولانا و استاد شهریار

۵.

نوای همدلی در (کلیله و دمنه) و (مرزبان نامه)