کمال مدیریت

کمال مدیریت

کمال مدیریت 1381 شماره 1

مقالات

۱.

تعارض؛ چالش مستمر مدیران

نویسنده:

کلید واژه ها: تعارضمدیریت تعارضعارض کارکردیسبک مدیریت تعارضمثلث تعارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۴۵۷
تعارض چهره‌های گوناگونی دارد و برای ما مدیران که مسوول دستیابی به هدفهای سازمانی هستیم چالش مستمر تلقی می‌شود . فراگیری مدیریت تعارض برای بهبود چگونگی انطباق و استفاده از تغییر و تحول برای خود ، خانواده و سازمانمان سرمایه گذاری حیاتی به شمار می‌آید . مدیریت اثربخش تعارض به ما کمک می‌کند تا با تحولات جدید در تماس بوده و برای مقابله با تهدیدات و استفاده از فرصتها راه حلهای مناسب بیابیم . ناگفته نماند که مدیریت تعارض سعه صدر و استقامت می‌طلبد و در سازمانهای کاری امروزی تعارض مانند قدرت و سیاست در سازمان نیرویی اجتناب ناپذیر بوده و گاهی مثبت تلقی می‌شود ...
۲.

تئوری و تئوری پردازی در مدیریت

نویسنده:

کلید واژه ها: یادگیریمسالهئوری و تئوری پردازیئوریهای ضمنیتئوریهای رسمیئوریهای استقراییتئوریهای قیاسیتئوریهای مبتنی بر تخیل خلاقسطوح مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷۶ تعداد دانلود : ۱۲۹۹
این مقاله به دنبال آن است که با تبیین نیاز افراد و آحاد جامعه به خصوص مدیران سازمانها با توجه به تئوری و مدلهایی که خواسته یا ناخواسته مبنای اعمال و رفتارهای آنان است ، نشان دهد که وابستگی اعمال و رفتار آدمی به تئوری و تئوریک بودن رفتارها ما را بر آن می‌دارد که به صورت جدی‌ترین به ماهیت یادگیری و شکل گیری الگوهای ذهنی توجه کرده و با توجه به ماهیت تئوریها که چیزی جز راه حل مسائل مشخص نیستند ، ضرورت روی آوردن به تئوری و تئوری سازی و توجه به کیفیت تئوریها و معیارهای نقد و ارزیابی آنها را خاطر نشان ساخته و گامهای اولیه در این جهت و ...
۳.

تغییر در قواعد و محتوای استراتژی رقابت

نویسنده:

کلید واژه ها: رقبابازی استراتژیمحیط رقابتبرنده شدنتفکرزداییمانورزداییعملکرد زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۳۸۴
امروزه تجارت و فعالیتهای اقتصادی به عرصه‌های جدیدی گام نهاده‌اند . رقابت شدیدی میان حریفان جهانی و خلاق حاضر در بازار به وجود آمده است . بسیاری از شرکتهایی که در گذشته از توانایی بالایی برخوردار بودند ، امروز به زانو درآمده اند و مزیتهای رقابتی آنها که زمانی غیرقابل دستیابی بود ، در میان رقابت شدید رقبا از هم گسیخته است . رقابتهای سنتی که پیشتر به «یک مسابقه اسب دوانی» شباهت داشتند تغییر یافته‌اند و در شرایط جدید ، برنده شدن مستلزم بکارگیری نوعی «تغییر در قواعد و محتوای استراتژی رقابت» با مضامین خاص خود می‌باشد ...
۴.

رویکردهای نوین در کارکردهای مدیریت منابع انسانی

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک منابع انسانیکارکردهای مدیریت منابع انسانیدیدگاه استراتژیک مدیریت منابع انسانیدیدگاه بین المللی مدیریت منابع انسانیدیدگاه سیاسی مدیریت منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸۷ تعداد دانلود : ۴۴۹۵
نقش مدیریت منابع انسانی در سازمانها به نحو شگفت انگیزی در سالهای اخیر تحول یافته است . کارکرد منابع انسانی از عرصه‌های تاثیرگذاری اندک و مستقل از یکدیگر به سمت منبع مزیت رقابتی مستمر در عرصه‌ جهانی پیش رفته و با الهام از تفکر استراتژیک توسعه هماهنگی میان مجموعه خط مشی‌ها ، برنامه‌ها و شیوه‌های تطبیق یافته برای تسهیل تحقق اهداف استراتژیک سازمان را در کانون توجه خود قرار داده است . در این مقاله ، با بررسی سیر تحول منابع انسانی سه دیدگاه استراتژیک ، بین المللی و سیاسی به عنوان رویکردهای نوین در کارکردهای مدیریت منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته است ...
۵.

اخلاق در کسب و کار

کلید واژه ها: اخلاقاصول اخلاقیکسب و کارمسوولیتهای اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۶ تعداد دانلود : ۷۵۵
اخلاق در کسب و کار از سالهای آغازین دهه 1990 میلادی نظر بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است . پس از انقلاب صنعتی ، اکثر سازمانهای تجاری و صنعتی با زیرپا گذاشتن اصول اخلاقی ، به تدریج ، به کسب منافع بیشتر خود می‌اندیشیدند و با مشتریان ، سهامداران ، عرصه کنندگان مواد اولیه ، اعتبار دهندگان و نیز با جوامع محلی و جهانی و محیط زیست سر ستیز داشتند ، در صورتی که با شروع دهه 90 تجدیدنظر در رفتارهای سازمانی و پرداختن به رعایت اصول اخلاقی ، ولو در حرف و سخن ، مورد توجه و عنایت مدیران سازمانهای بازرگانی و صنعتی قرار گرفت ...
۶.

رویکرد سیستمی به سیاستگذاریهای اقتصادی دولت برای تحقق عدالت اجتماعی

کلید واژه ها: عدالت اجتماعینگرش سیستمیسیاستگذاری اقتصادیعرصه‌های اقدام دولتیون ناظر بر دولتمردانارزش اقتصادی اطلاعاتنگرش میان رشته‌ای و چند رشته‌ایتکاثر ثروت و تشدید فقرعدالت در ارائه اطلاعات به جامعهآثار روانشناختی اقدامات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۶ تعداد دانلود : ۵۳۹
اقدام در عرصه سیستمهای اجتماعی مستلزم ملاحظات میان رشته‌ای و چند رشته‌ای در پرتو نگرش سیستمی است . مهمترین دلیل ضرورت اقدام دولت در عرصه اجتماع ، تحقق عدالت اجتماعی است که در عینی‌ترین شکل خود در سیاستگذاریهای اقتصادی تجلی می‌یابد . با توجه به ارزش اقتصادی اطلاعات ، آگاهی قبلی از اقدامات آینده دولتها ، سرمایه‌ای بسیار ارزشمند برای افزایش توان اقتصادی محسوب می‌شود ؛ از این رو ، دولتها باید با شفاف‌سازی اقدامات خود از طریق افزایش عرضه اطلاعات ، بویژه در محیطهای آشوبناک ، امکان نابرابری در دسترسی به فرصتهای اجتماعی را کاهش داده و به طور اصولی مانع تکاثر ثروت و در برابر آن تشدید فقر شوند ...
۷.

مسؤولیت یا پاسخگویی

کلید واژه ها: قدرتاختیارپاسخگوییمسؤولیتوظایفمصونیت نظارت همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۳۶
برخی از واژه‌ها و اصطلاحاتی که در محاورات عموم و حتی متون علمی به کار برده می‌شوند دارای کاربردهای متفاوت و گاه متناقضی هستند . یکی از این واژه‌ها «مسوولیت» است که برداشتهای متفاوتی از آن وجود دارد . در این مقاله برآنیم تا با نگاهی چند بعدی به این مفهوم از جمله ابعاد حقوقی و قانونی آن به تبیین دقیقتری از واژه مسؤولیت بپردازیم . بررسی منشاء و چگونگی ایجاد مسؤولیت و نیز مراجعی که حق پاسخ خواهی و گزارش گیری دارند ، هچنین «موضوع مورد سؤال» بخش دیگری از این نوشتار است ...