مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات حسابداری 1385 تابستان شماره 14

مقالات

۱.

نقش سود و ارزش دفتری در ارزیابی قیمت سهام و تعیین رابطه آن با سود پیش بینی شده

کلید واژه ها: قیمت سهامسود هر سهمارزش دفتریاستمرار سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۶۹۶
سود به عنوان یکی از اقلام بسیار مهم صورتهای مالی توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است و تحقیقات زیادی که حول و حوش و جنبه های مختلف سود صورت می گیرد نشان از اهمیت بسیار زیاد آن است. در این مقاله سعی شده است استمرار سود به عنوان عاملی اساسی و تاثیرگذار در امر تصمیم گیری و قیمت سهام مدنظر قرار گیرد. بدین منظور با در نظر گرفتن سه سطح سود...
۲.

بررسی حبابهای قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر حسب اندازه شرکت و نوع صنعت

نویسنده:

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادارانتظارات عقلاییحباب قیمتیقیمت ذاتیآزمون همجعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۵۷۶
بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه از مهم ترین ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع مالی بشمار می رود. هرگاه اخلال و انحراف گسترده ای در این بازار رخ دهد، تجهیز و تخصیص منابع مالی در کشور با مشکل جدی مواجه می شود. یکی از عوامل مخرب و نابود کننده بازار سرمایه تشکیل حبابهای قیمتی انفجاری سهام می باشد، لذا نظر به اهمیت استراتژیک مالی و اقتصادی این بازار، یکی از...
۳.

میزان هماهنگی مقررات استهلاک قانون مالیات های مستقیم با هزینه استهلاک واقعی دارایی های استهلاک پذیر

کلید واژه ها: مالیاتبهای تمام شدهدارایی ثابت مشهودسود حسابداری و استهلاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۶۷۴
در ایران، شرکت ها صورت های مالی خود را در بسیاری از موارد صرفا بر اساس قانون مالیات های مستقیم تهیه می کنند که به نظر می رسد، در برخی موارد این صورت ها مبتنی بر اصول حسابداری نباشد. هزینه استهلاک از جمله اقلامی است که محاسبات آن در اغلب شرکت ها بر مبنای نرخ ها و روش های مندرج در قانون مالیات های مستقیم انجام می شود. در این مقاله...
۴.

ثبات رفتاری در ارزش گذاری مؤسسه

کلید واژه ها: اطلاعات حسابداریمدل قیمت گذاریِ دارایی سرمایه اینرخ بازده مورد انتظارثبات رفتاریارزش گذاریفرضیه بازار کارآ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۵۲۷
با گذشت زمان مدل ها و تئوری های ارزش گذاری موسسه از فرمول خیلی ساده ارزش فعلی به سمت روابط پیچیده تری تکامل یافته است. اما رابطه اطلاعات میان ارقام حسابداری و ارزش موسسه به گونه ای موجز توسعه نیافته است. سرمایه گذاران، مشاورین سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی استفاده از ارقام حسابداری را به مثابه...
۵.

رابطه گزارش کنترل های داخلی با تصمیم گیری استفاده کنندگان

کلید واژه ها: کیفیت اطلاعاتکنترل های داخلیچارچوب یکپارچه کنترل های داخلیگزارش کنترل های داخلیمدیر مالی ارشدگروه های ذی نفع اطلاعاتکنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالیقانون ساربنز اکسلیبخش 404 قانون sox و حسابرس مستقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۹۶
کیفیت اطلاعات حسابداری که از لحاظ محتوایی با دو ویژگی قابلیت اعتماد و مربوط بودن در ارتباط می باشد، موضوعی است که در ارتقا کارآیی بازار سرمایه و بهینه سازی فرایند تصمیم، همواره مورد توجه خاص بوده و است. دانش و حرفه حسابداری و حسابرسی ، پیوسته تلاش می کند که این کیفیت را بهبود بخشد. این تلاش هم در رویکرد سنتی بر پاسخگویی و هم در رویکرد مبتنی بر...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳