فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۲.

اشکال مالکیت ارضی در سیستان از صفوی تا پهلوی دوم

کلید واژه ها: سیستانمالکیتخاصهبزرگ مالکیخالصهوقفی

حوزه های تخصصی:
 1. تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی صفوی اقتصادی
 2. تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی افشار اقتصادی
 3. تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار اقتصادی
 4. تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی اول اقتصادی
 5. تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم اقتصادی
 6. تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی تاریخ محلی
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۷۰۴
هدف : هدف این پژوهش بررسی اشکال مالکیت ارضی در سیستان، از دوره صفوی تا پهلوی دوم است. فرضیه تحقیق : مالکیت در سیستان تحت تأثیر جریانات سیاسی و حکومتی قرار داشته است. روش پژوهش : این پژوهش با شیوه کتابخانه­ای و روش توصیفی – تحلیلی به تبیین انواع مالکیت ها در سیستان، با تکیه بر گزارش­ها و اسناد تاریخی و نتایج مترتب بر آن پرداخته است. یافته ها و نتایج : نتایج به­دست آمده نشان می دهد در سیستان دوره صفویه انواع مالکیت ها وجود داشته، اما در دوره ناصرالدین­شاه قاجار همه اراضی خالصه شدند، تا اینکه در دوره پهلوی اول اراضی میان اهالی سیستان تقسیم شد؛که اگرچه بر­خلاف انتظار منجر به بهبود کامل اوضاع زندگی کشاورزان و اعاده حقوق قانونی آنان نگردید، اما می توان آن را نخستین گام در جهت بهبود نسبی و تثبیت امر مالکیت خصوصی تلقی کرد.
۳.

جایگاه اصناف در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران از دوران صفویه تا انقلاب اسلامی

کلید واژه ها: انقلاب اسلامیصفویهقاجاریهمالیاتتشکیلاتاصناف (اتحادیه های صنفی)

حوزه های تخصصی:
 1. تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی صفوی سیاسی
 2. تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی صفوی اقتصادی
 3. تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی افشار سیاسی
 4. تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی افشار اقتصادی
 5. تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی زندیه اجتماعی
 6. تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم اجتماعی
 7. تاریخ گروه های ویژه تاریخ فرهنگ و تمدن
تعداد بازدید : ۹۵۹ تعداد دانلود : ۱۰۷۰
این پژوهش بر آن است تا شناختی کلی و همه جانبه از اصناف و پیشه وران در طول تاریخ ایران از دوره ساسانی تا انقلاب اسلامی به دست دهد. در این پژوهش، پس از توضیحاتی درباره اصطلاح اصناف و بیان برخی از دیدگاه ها و بحث از وجود یا عدم وجود اصناف در دوره ساسانی و اوایل ایران اسلامی؛ با اشاره به اینکه از 1600م. به بعد اطلاعات بیش تر و کامل تری درباره اصناف در دسترس قرار دارد، به ارائه ی مطالبی درباره تشکیلات، کارکردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اصناف، به عنوان یکی از نهادهای مدنی مهم و تأثیرگذار در دوره صفویه، قاجاریه، پهلوی و نقش آن ها در پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان