درخت حوزه‌های تخصصی

نقشه ها و اطلس ها

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۲.

طراحی الگویی برای ذخیره و سازماندهی اطلاعات نقشه ها و طراحیهای

کلید واژه ها: اطلاعات طراحیهاپروژه های فنی و عمرانینقشه ها و پلان هاذخیره و سازماندهیاستاندارد بین المللی مارک 21فرمت ایران مارک

حوزه های تخصصی:
  1. علوم کتابداری کتابخانه ها مجموعه های کتابخانه ای و منابع کتابخانه ای و اطلاعاتی نقشه ها و اطلس ها
  2. علوم کتابداری علوم اطلاع رسانی خدمات اطلاع رسانی مدیریت اطلاعات سازماندهی اطلاعات
  3. علوم کتابداری علوم اطلاع رسانی خدمات اطلاع رسانی مدیریت اطلاعات ذخیره و بازیابی اطلاعات
تعداد بازدید : ۷۱۵ تعداد دانلود : ۶۹۶
اجرای هر طرح عمرانی منجر به تولید مدارکی میشود که عموماً نقشه، پلان، شیت و به طور کلی طراحی یا ترسیمه (drawing) خوانده میشوند و در واقع یک فرآوردة دانشی حاصل از طرح های عمرانی، و منابع ارزشمند اطلاعاتی به حساب میآیند و باید امکان دسترسی و بهره گیری مؤثر از آن ها وجود داشته باشد. نبود یک سیستم نظام مند برای سازماندهی این گروه از منابع اطلاعات در کشور و در نتیجه نبود امکان دسترسی و استفادة مؤثر از این سرمایه ها لزوم طراحی الگویی برای ذخیره و سازماندهی این گروه از منابع اطلاعات را آشکارتر نمود. برای این منظور پس از مطالعة مبانی نظری و بررسی برخی از شیوه ها، اصول و استانداردهای سازماندهی منابع اطلاعات، استاندارد بین المللی مارک 21 و فرمت ایران مارک، الگویی برای ذخیره سازی و سازماندهی اطلاعات پروژه ها و طرح های پروژه های فنی و عمرانی کشور مبتنی بر استاندارد مارک 21 و فرمت ایران مارک ارائه شده. این الگو به گونه ای طراحی شده که بتوان با صرف حداقل زمان و تخصص به ذخیره سازی و سازماندهی این گروه از منابع اطلاعات پرداخت و به گونه ای مؤثر به جایابی اطلاعات طرح ها مبادرت ورزید.
۳.

وضعیت موجود مجموعه های نقشه های جغرافیایی در کتابخانه های تخصصی تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: مجموعه نقشه هاکتابخانه های اختصاصیمنابع جرافیایینقشه هاMaps Survey organizationesCollection of Maps،Specialize Libraries

حوزه های تخصصی:
  1. علوم کتابداری کتابخانه ها مجموعه های کتابخانه ای و منابع کتابخانه ای و اطلاعاتی نقشه ها و اطلس ها
  2. علوم کتابداری کتابخانه ها(به طور عام) انواع کتابخانه ها تخصصی
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۶۷۰
ارزش اطلاعاتی نقشه ها برای جامعه ی اطلاع رسانی وکتابداران کتابخانه های تخصصی مسلم است. به همن جهت انجام تحقیقی به منظور نشان دادن وضعیت موجود مدارک ولزوم سازماندهی آنها احساس شد و هدف ازاین تحقیق،بررسی وضعیت ذخیره وبازیابی نقشه ها در کتابخانه های تخصصی جغرافیایی شهر تهران وارائه پیشنهادهایی برای بهینه سازی وضع موجود مجموعه های نقشه ها است. تجزیه وتحلیل آماری جداول ،نه تنها ارزش نقشه ها رابه عنوان یک منبع اطلاعاتی مشخص می کند ،بلکه نقص نظام سازماندهی کنونی نقشه ها را در این مراکز ولزوم نمایه سازی آنها را معلوم می سازد.پس ازبررسی مشخص گردید که بیشترین نقشه ها متعلق به سازمان نقشه برداری کشوراست. استفاده از اندکس نقشه ی رایج ترین روش تنظیم نقشه دراین مراکز است هم چنین 7/72 درصد سازمان های مورد بررسی ازامکانات رایانه ای برخوردارند ولی ازاین امکانات ،درذخیره سازی اطلاعات و چاپ وتکثیر نقشه استفاده نمی کنند واز نرم افزارهای کتابخانه ای فقط برای ورود اطلاعات مواد کتابی استفاده می شود وامر بازیابی اطلاعات منابع جغرافیایی که مهم ترین هدف اطلاع رسانی این مراکز است هنوزکاربردی قابل توجه در کتابخانه های مورد بررسی ندارد . تحقیق حاضر، به این منظور انجام گرفته تا نه تنها چگونگی وضعیت نقشه ها در این کتابخانه ها شناسایی وتعیین شودبلکه پیشنهادهایی ارائه شود که برای این سازمان ها وسایر سازمان هایی که درهمین زمینه فعالیت می کنند قابل استفاده باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان