درخت حوزه‌های تخصصی

امور مالی و بیمه کتابخانه ها

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

توسعه خدمات غیر رایگان در کتابخانه ها

کلید واژه ها: منابع مالیکتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانیخدمات غیررایگانخدمات پایهخدمات دگرگون شدهمحصولات کتابخانه ها

حوزه های تخصصی:
 1. علوم کتابداری کتابخانه ها مدیریت و سازمان کتابخانه ها
 2. علوم کتابداری کتابخانه ها امور مالی و بیمه کتابخانه ها
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۴۵۷
هدف: توسعه و افزایش منابع مالی کتابخانه ها از طریق ارائه خدمات حق الزحمه ای و همچنین مشخص کردن راهکارهایی در همین راستا می باشد. روش: طی این مقاله عواملی مانند نوع کتابخانه، نوع خدمات، محیط و امکانات، به منظور تدوین و اجرای راهکارهای افزایش منابع مالی کتابخانه ها مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته اند. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که شناسایی عواملی مانند نوع کتابخانه، نوع خدمات، محیط و امکانات و همچنین برقراری عوامل اجرایی نظیر خدمات تحویل مدرک، خدمات نسخه برداری، استفاده از پایگاه های اطلاعاتی، برگزاری کارگاه های آموزشی و خدمات مشاوره ای می توانند از جملة خدمات حق الزحمه ای کتابخانه ها محسوب شده و در راستای تحقق اهداف مقاله به طور موثر و کارآمد نقش آفرین باشند.
۲.

بازاریابی در کتابخانه ها

نویسنده:

کلید واژه ها: تبلیغاتترفیعترویجآمیخته بازاریابیکتابخانه هاروابط عمومیبازاریابی در کتابخانه ها

حوزه های تخصصی:
 1. علوم کتابداری کتابخانه ها
 2. علوم کتابداری صنعت و تجارت کتاب کتاب فروشی و توزیع کتاب
 3. علوم کتابداری کتابخانه ها امور مالی و بیمه کتابخانه ها
تعداد بازدید : ۱۶۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۲۹
بازاریابی عاملی ضروری برای حیات سازمانها و مؤسسه های تجاری وغیر تجاری از جمله کتابخانه هاست. به نظر می رسد چارچوب مفهومی بازاریابی درکتابخانه ها انسجام و روشنی کافی ندارد و کتابخانه ها بویژه در ایران، از عوامل بازاریابی به شکل علمی و به میزان کافی بهره نمیبرند. در همین راستا، این مقاله به مباحث نظری پیرامون بازاریابی در کتابخانه ها میپردازد و در صدد است با معرفی چهار «آمیخته بازاریابی» گامی مؤثر در جهت پیشرفت فعالیتهای کتابخانه های کشور بردارد
۳.

اخذ بهای استفاده در کتابخانه ها: چرا و چگونه

نویسنده:

کلید واژه ها: تحلیل اقتصادیهزینه استفادهکتابخانه­ها

حوزه های تخصصی:
 1. علوم کتابداری کتابخانه ها
 2. علوم کتابداری کتابخانه ها امور مالی و بیمه کتابخانه ها
 3. علوم کتابداری علوم کتابداری موضوعات خاص و کتابخانه ها و کتابداری
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۵۳۷
گرفتن هزینة استفاده در ازای استفاده از برخی خدمات و منابع خاص کتابخانه، یکی از مسائل مناقشه­برانگیز در اقتصاد اطلاعات است و موافقان و مخالفان، در مورد آن نظرهای گوناگونی دارند. تحلیل اقتصادی هزینة استفاده و بدیلهای پیش­روی کتابخانه برای گرفتن این هزینه میتواند روشنگر باشد و پاسخی علمی به مخالفان است و نشان می­دهد که گرفتن هزینة استفاده، نه تنها لازم است؛ بلکه به کارآیی خدمات پایة کتابخانه هم کمک می­کند. مقالة حاضر، عمدتاً در صدد تحلیل اقتصادی این بدیلهاست
۴.

طرح یک مدل مالی هزینه ـ سودمندی

کلید واژه ها: خدمات کتابخانهکتابخانه های پیوندیهزینه های کتابخانه

حوزه های تخصصی:
 1. علوم کتابداری کتابخانه ها امور مالی و بیمه کتابخانه ها
 2. علوم کتابداری علوم کتابداری خدمات عمومی در کتابخانه ها
 3. علوم کتابداری کتابخانه ها(به طور عام) انواع کتابخانه ها دانشگاهی
تعداد بازدید : ۹۲۴ تعداد دانلود : ۸۹۶
این مقاله به شرح ایجاد مدلی برای کتابخانه های دانشگاهی میپردازد که بینش مفصلی دربارة ساختار مالی جاری کتابخانه به دست میدهد و تأثیر انتقال به یک محیط دیجیتال را اندازه میگیرد. در حرکت به سوی دیجیتالیشدن، هزینة بعضی از خدمات و فعالیت های مشخص کتابخانه کاهش، و هزینه های دیگر افزایش خواهند یافت. تأثیر این مسئله بر بودجة کتابخانه چگونه خواهد بود؟ این طرح، تصویر دقیقی از هزینه های کتابخانه، قبل و بعد از انتقال به محیط دیجیتال به همة شرکتکنندگان ارائه کرد و نشان داد که ارزش افزودة خدمات کتابخانه بالا میرود. این مدل با همکاری سه کتابخانة دانشگاهی (آتریچ در هلند، لولا در سوئد و برمن در آلمان) ساخته شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان