محمدرضا رحمانی

محمدرضا رحمانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

آسیب شناسی ژئوپلیتیکی مدیریت منابع آبی ایران در حوضه آبریز جنوب غربی کشور: رودخانه های کرخه و کارون بزرگ

کلید واژه ها: هیدروپلیتیکژئوپلیتیک انتقادیآمایش سرزمین و حوضه آبریز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
حوضه آبریز جنوب غربی کشور مهم ترین منبع آب های سطحی کشور ایران به شمار می رود؛ به گونه ای که کنترل و بهره برداری از این آب ها همواره ذهن دولتمداران و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی را به خود مشغول کرده است. شیوه مدیریت منابع آب در حوضه آبریز جنوب غربی متأثر از دیدگاه کلی مدیریت آب در مقیاس ملی است. اجرای طرح های کنترل و انتقال آب مبتنی بر دیدگاه مدرن و طبیعت ستیز و فقدان برنامه های راهبردی آمایش سرزمین، بیلان منفی برداشت از آب های زیرزمینی، بازده پایین آب در بخش کشاورزی، مصرف سرانه بالا در بخش شهری و خانگی و آلودگی آب ها توسط بخش صنعتی موجب بروز بحران های زیست محیطی و انسانی در این حوضه شده است. ساختن سدهای بزرگ، به ویژه گتوند نیز ضمن وارد کردن خسارات زیست محیطی در مقیاس محلی به معضلی ملی بدل شده است. همچنین مسئله انتقال بین حوضه ای آب به نواحی مرکزی موجب اعتراضات محلی و استانی و صف آرایی اقوام مختلف ساکن در حوضه و متعاقب آن حساسیت های فرهنگی اجتماعی و نیز سیاسی امنیتی مدیریت آب شده است. پژوهش حاضر در پی آسیب شناسی این مسئله است تا بتواند حساسیت های لازم را برای مدیریت آب و منابع طبیعی در کشور فراهم سازد.
۲.

تاثیر آموزش انجام زایمان با نمایش بریچ به روش شبیه سازی بر میزان دانش و مهارت دانشجویان مامایی

کلید واژه ها: دانشجویان ماماییآموزش شبیه سازینمایش بریچ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴
زمینه و هدف: دانشجویان مامایی با توجه به بروز کم نمایش بریچ جنین، فرصت آموزش لازم در محیط بالینی را در این زمینه کسب نمی کنند.بنابراین این مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی آموزش به روش شبیه سازی بر آزمون دانش و مهارت بالینی دانشجویان مامایی در ارتباط با انجام زایمان طبیعی با نمایش بریچ انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه به روش نیمه تجربی با شرکت 39 نفر از دانشجویان مامایی ترم 6 و 8 مامایی به روش سر شماری در دانشگاه علوم پزشکی گناباد سال 1395 انجام شد. تمامی دانشجویان قبل از انجام مطالعه، مبحث زایمان بریج را به طور سنتی با استفاده از روش سخنرانی فرا گرفته بودند و جهت انجام این مطالعه در ابتدا آزمون دانش از تمامی دانشجویان به عمل آمد . سپس سناریوی آموزشی مربوط به انجام زایمان طبیعی در نمایش بریچ بر روی مایکن انجام شد. در پایان، آزمون دانش و مهارت بالینی با استفاده از پرسشنامه های ساخته شده از دانشجویان به عمل آمد. داده ها با استفاده از Spss ورشن 18 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان