جواد اکبری

جواد اکبری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

Enriching Speaking Fluency through Conversational Gambits and Routines among Iranian Intermediate EFL Learners

نویسنده:

کلید واژه ها: conversational gambitsgambit categoriesgambit tokensspeaking fluency

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۷
The activity of speaking is conducted spontaneously and there is not much time devoted to preplanning and arranging the utterances the speaker intends to deliver. Briefly defined, gambits and routines refer to the words and phrases that facilitate the flow of conversations. As such, one way to help learners acquire oral proficiency is to teach gambits that support the social skills emphasized. The present study aimed to investigate the speaking fluency of Iranian intermediate EFL learners through conversational gambits and routines. To this end, the subjects of the present study consisted of an experimental group and a control group each containing 30 students who attended listening and speaking classes. To count the frequency of gambit tokens and identify their functions, the recorded data were analyzed utilizing Keller and Warner’s classification of conversational gambits. The results of the t-test revealed that the experimental group possessed better speaking fluency based on the occurrences of gambit categories. There was a positive correlation between the number of gambits and the scores of fluency test. Evidently, the findings of the present study may have implications for EFL teachers and syllabus designers.
۲.

О семантико-грамматических свойствах результатива в русском языке (в зеркале персидского языка) (بررسی ویژگی های معنایی- دستوری حالت نتیجه ای در زبان روسی)

کلید واژه ها: زبان فارسیزبان روسیصفت مفعولی کوتاه شدهعمل مجهولحالت نتیجه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۷
در مقاله حاضر معانی گوناگون ساختارهای ترکیبی با صفت مفعولی مجهول مختوم به پسوند –н و –т بررسی می شود. ساختار ترکیبی متشکل از صفت مفعولی مختوم به پسوند –н و –т در زبان روسی، چند معنایی است و با توجه به متن می تواند سه معنی مختلف را بیان کند: مجهول، حالت نتیجه ای و حالت ایستا. در این مقاله توجه اصلی نگارندگان به ویژگی های خاص معنایی- دستوری صفت مفعولی در حالت نتیجه ای در مقایسه با کاربرد مجهول آن معطوف بوده است؛ همچنین در قالب بیش از شصت مثال، روش بیان و نحوه ترجمه جملات روسی به زبان فارسی با معنای نتیجه ای بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد ساختارهای ترکیبی روسی با معنای نتیجه ای بر خلاف ساختارهایی که به عمل مجهول اشاره می کنند در زبان فارسی به کمک ساختارهای معلوم یعنی جملات اسمیه تشکیل شده از مسند (اسم، صفت و یا صفت مفعولی) و افعال ربطی «است»، «بود» و «شد» بیان می شوند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان