تصویر

ابزارهای مدیریت نوآوری : مروری بر نظریه و عمل

نویسندگان: سید علی هادوی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵۲۲۱
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

امروزه از دانش به عنوان محرک و گرداننده اقتصاد یاد می شود. هم اکنون دانش به کالا و منبعی مبدل شده است که می توان آن را بسته بندی کردو سپس آن را نقل مکان داد. هدف از مقاله این است که بازنگری جامعی در ارتباط با محدوده، روندها و بازیگران عمده ای که در توسعه و استفاده از شیوه های مدیریت جدید در اقتصاد دانش نقش دارند صورت گیرد...

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول