امنیت ملی و بین المللی

قاچاق مواد مخدر و تاثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران

نوشتار حاضر در صدد طرح موضوع و یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا قاچاق مواد مخدر تهدیدی برای امنیت ملی کشور ما هست یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه تهدیداتی از ناحیه قاچاق مواد مخدر متوجه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می شود.اخبار سرویس

پیوندهای سرویس