علوم انسانی و مفاهیم مرتبط

اینترنت و ادبیات

اینترنت موجب شده است تا آثار ادبی به سهولت و سرعت در اختیار همگان قرار گیرد و نویسندگان و شاعران نیز بتوانند آثار خود را به دور از محدودیت‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به صورت الکترونیکی منتشر نمایند و با استفاده از خصوصیت چندرسانه‌ای بودن اینترنت، بر جذابیت آثار خود بیفزایند.ماهیت دموکراتیک و همگانی اینترنت و فضای آزاد آن، امکان تعامل میان نویسنده و خواننده، دسترس آسان و سریع، چندرسانه‌ای بودن، انتشار رایگان آثار ادبی و امکان پردازش و جستجو در آنها از مهم‌ترین مزایای انتشار آثار ادبی در اینترنت به شمار می‌رود.اخبار سرویس

پیوندهای سرویس